PCDoctorGT ochrana a optimalizácia

PCDoctorGT.eu
A váš počítač bude fit...
 

Antivirus

Antimalware

Antispayware

Zvýšenie výkonu

Ochrana

PCDoctorGT je navrhnutý tak, aby bol plne funkčný na každom počítači, či sa jedná o desktop, tower, notebook,
tablet, domáci alebo firemný počítač. Vždy zistí všetky potrebné parametre daného počítača a navrhne tak optimálne opatrenia vhodné práve pre váš počítač
.

PCDoctorGT je pripravený pre akýkoľvek operačný systém Windows, počnúc najnovším Windows 8.1 až po operačný systém Windows XP. Program  zanalyzuje o aký operačný systém sa jedná a podľa toho vykoná všetky nastavenia používateľa tak, aby boli naplno využité potrebné funkcie.

PCDoctorGT vyniká svojim moderným designom, ktorý je prispôsobený pre čo najlepšiu ovládateľnosť programu a jeho funkcií. Program neobsahuje žiadne rozsiahle a zložité nastavovania, je plne intuitívny a sám zanalyzuje na základe parametrov počítača, aké možnosti užívateľovi sprístupní pre čo najjednoduchšiu prácu s programom. 

Program PCDoctorGT je určený na komplexnú údržbu vášho počítača, ako Hardware tak Software. Optimalizuje beh a programi Operačného systému Windows, šetrý miesto na pevnom disku tým že analyzuje a čistí nepotrebné dočasné súbory ktoré sa časom v systéme nakopia a tým brzdia celý počítač. Ďalej sa stará o údržbu Registrov počítača kde vyhľadáva a odstranuje nepotrebné či chybné záznamy a tým optimalizuje beh systému. Vie zdetekovať a zobraziť informácie o hlavných súčastiach počítača ako sú Procesor, operačná pamäť či Pevný disk. V prípade zisteného problému vás naň včas upozorní a vy tak neprídete o vaše dáta chybov Pevného disku či inou potenciálnov poruchov Hardwaru počítača. PCDoctorGT je navrhnutý tak aby bol plne funkčný na akom koľvek operačnom systéme počnúc od Windows XP až po najnovší Windows 8.1. Program robý dôkladnú analýzu počítača kde zistí všetky potrebné údaje aby mohol vždy poskytnúť presne to čo je pre váš počítač práve potrebné. PCDoctorGT viniká sôjim moderným designom, ktorý je prispôsobený pre čo najlebšiu ovládateľnosť programu a jeho funkcií. Program neobsahuje žiadne rozsiahle a zložité nastavovania, je plne intuitívny a sám zanalyzuje na základe parametrov počítača aké možnosti užívateľovi sprístupní pre čo najjednodukšiu prácu s programom. . Pokiaľ máte program PCDoctorGT aktivovaný, program sám sleduje všetky dostupné aktualizácie, vylebšenia, zmeny či databázy. A preto zostáva vždy plne funkčný a aktuálny pripravený riešiť možné problémi v behu počítača. Program je maximálne prispôsobivý dokáže sám zistiť o aký počítač sa jedná aký typ procesoru má či má viac jadier alebo koľko ram má k dispozícií a podľa toho určí aký režim prevádzky je preň ten najvhodnejší. Program PCDoctorGT je určený na komplexnú údržbu vášho počítača, ako Hardware tak Software. Optimalizuje beh a programi Operačného systému Windows, šetrý miesto na pevnom disku tým že analyzuje a čistí nepotrebné dočasné súbory ktoré sa časom v systéme nakopia a tým brzdia celý počítač. Ďalej sa stará o údržbu Registrov počítača kde vyhľadáva a odstranuje nepotrebné či chybné záznamy a tým optimalizuje beh systému. Vie zdetekovať a zobraziť informácie o hlavných súčastiach počítača ako sú Procesor, operačná pamäť či Pevný disk. V prípade zisteného problému vás naň včas upozorní a vy tak neprídete o vaše dáta chybov Pevného disku či inou potenciálnov poruchov Hardwaru počítača. PCDoctorGT je navrhnutý tak aby bol plne funkčný na akom koľvek operačnom systéme počnúc od Windows XP až po najnovší Windows 8.1. Program robý dôkladnú analýzu počítača kde zistí všetky potrebné údaje aby mohol vždy poskytnúť presne to čo je pre váš počítač práve potrebné. PCDoctorGT viniká sôjim moderným designom, ktorý je prispôsobený pre čo najlebšiu ovládateľnosť programu a jeho funkcií. Program neobsahuje žiadne rozsiahle a zložité nastavovania, je plne intuitívny a sám zanalyzuje na základe parametrov počítača aké možnosti užívateľovi sprístupní pre čo najjednodukšiu prácu s programom. . Pokiaľ máte program PCDoctorGT aktivovaný, program sám sleduje všetky dostupné aktualizácie, vylebšenia, zmeny či databázy. A preto zostáva vždy plne funkčný a aktuálny pripravený riešiť možné problémi v behu počítača. Program je maximálne prispôsobivý dokáže sám zistiť o aký počítač sa jedná aký typ procesoru má či má viac jadier alebo koľko ram má k dispozícií a podľa toho určí aký režim prevádzky je preň ten najvhodnejší.